Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2013

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji

   1.

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport

 PDF

2013-12-11

   2.

Zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

PDF

2013-11-29

   3.

Zarządzenie nr 56 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

PDF

2013-12-19

   4.

Zarządzenie nr 60 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

PDF

2013-12-20

   5.

Zarządzenie nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

PDF

2013-12-20

   6.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT PDF 2013-12-31